BJP Slams Rajasthan CM Ashok Gehlot, Labels Him 'messiah Of Lies'

BJP Slams Rajasthan CM Ashok Gehlot, Labels Him 'messiah Of Lies'